آذردخت مفیدی

آذردخت مفیدی

نویسنده

آذردخت مفيدی، روان پزشك و روانكاو مدرك پزشكی عمومی‌اش را در سال 1370 و تخصص روانپزشكی را سه سال بعد از دانشگاه تهران دريافت كرد. او به مدت دو سال به عنوان استاديار در دانشگاه علوم بهزيستی فعاليت كرد و ساعت‌های بيشماری به روان‌درمانی بيماران روان‌نژند پرداخت و صاحب كتاب‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌های متعددی از ديدگاه تحليلی و روان‌كاوی بود. جامعه‌ ايده‌آل او هيچ جای دنيا نبود. او اميدوار بود ايران را بسازد و می‌گفت يكی از دلايلی كه از اين مملكت نرفته‌ همين است. آرزويی كه نتوانست به آن جامه عمل بپوشاند آذردخت مفيدی در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت.

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.