بنتینو ماسارو

بنتینو ماسارو

نویسنده

بنتینو ماسارو یک موجود متفاوت است. می‌توان گفت که او فوق العاده است. او ادعا می‌کند که همه ما می‌توانیم یاد بگیریم و به این طریق بسط و زندگی کنیم.

در حدود سن 16 سالگی بود که جستجوی بنتینو برای روشنگری شروع شد. در همین سن بود که میل به جستجو و «یافتن سرچشمه همه هستی» در او آغاز شد و در سن 18 سالگی اولین تغییر به یاد ماندنی خود را در آگاهی داشت. او به طور تجربی دید که حضوری که به دنبالش بود همیشه همین جاست.

او همیشه در تدریس هر آنچه در آن زمان شیفته آن بود، مهارت داشت و توانایی خوبی در هدایت، رهبری و آموزش داشت.

بنتینو در اواخر سال 2014 یک دانشگاه آنلاین برای روشنگری راه‌اندازی کرد که بسیاری از جویندگان ادعا می‌کنند سریع‌ترین راه موجود برای دستیابی به خودآگاهی واقعی و تجربی است. او در اولین هفته‌های سال 2015 که نقطه عطفی برای گسترش آموزه‌هایش بود، یک رشته جلسات فوق‌العاده و سدشکنانه را درباره قدرت و تجلی فردی برگزار کرد. به گفته خودش « اگر این رهنمون‌ها را دنبال کنید، سرعت پیشرفتتان فوق‌العاده خواهد بود.»

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.