دلارام شکوهی

دلارام شکوهی

گوینده

کتاب سخنگوی "چگونه خودمان را دوست بداریم"، "وقتی اضطراب حمله می کند"، "شاد بودن را انتخاب کنید"، " مهارتهای عملی زندگی"، "کتابی برای جوان ها"، "زندگی مثبت با ده اقدام"، "موفقیت در رکود"، " هفت اشتباه بزرگ پدر و مادر"، " افسردگی"، "بدبینی"، " حل مشکل"، "بی وفایی همسران"با صدای دلارام شکوهی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.