سادگورو

سادگورو

نویسنده

سادگورو نویسنده، یوگی و عارف اهل هند است که کتاب‌های زیادی را برای تبلیغ یوگا، عرفان، رفاه، آرامش درونی و... نوشته ‌است او لیسانس انگلیسی خود را از دانشگاه میسور دریافت کرد و از سال ۱۹۸۲ مشغول تدریس یوگا در جنوب هند بوده‌ است.

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.