مایستر اکهارت

مایستر اکهارت

نویسنده

مایستر اکهارت (۱۳۲۸-۱۲۶۰ م)، دین‌شناس، فیلسوف، عارف، شاعر و خطیب در نزدیکی شهر گوتا در ایالت تورینگن کشور آلمان زاده شد. اکهارت در صومعه‌ای متعلق به فرقه دومینیکن آموزش‌های اساسی را طی کرده و سپس در شهرهای مختلف به کسب علم و دانش پرداخته‌است. مایستر اکهارت همچنین به تعلیم الهیات مسیحی در شهرهای مختلف آلمان می‌پرداخت. طریقت معنوی مایستر اکهارت سنت معنوی هستی‌محور است. در حالی که سنت‌های معنوی دیگر مسیحیت بر گناه ازلی انسان تأکید می‌کنند، مایستر اکهارت بر عظمت اُلوهی انسان و بر عشق و شفقت و زیبایی و سهیم شدن تأکید می‌کند. او خوش ندارد راه خود را با گناه آغاز کند، در نتیجه، با عشق آغاز می کند. اکهارت راه خود را زیبا، دلپذیر، شاد و آشنا می‌خواند. آنچه مایستر اکهارت می‌گوید، همه تجربه‌های زیسته‌ی اوست. او گرچه تحصیلات عالیه و دانشی عظیم داشت، اما زبانش ساده و روان و بی‌پیرایه بود. آنگونه که می‌زیست حرف می زد. او می‌گفت: «بهترین دانش آن است که از طریق زندگی کسب شود.»

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.