نیکوس کازانتزاکیس

نیکوس کازانتزاکیس

نویسنده

نیکوس کازانتزاکیس در 18 فوریه 1883 در شهر کاندیا که بزرگترین شهر کرت بود، در یونان به دنیا آمد. کودکی‌اش در دوران جنگ‌های وطن‌پرستانه مردم کرت با ترکان عثمانی گذشت. در آتن حقوق خواند و بعد هم با سفر به فرانسه و آلمان مطالعات و تحقیقاتی در حوزه ادبیات و هنرهای زیبا داشت. پس از مدتی، با یکی از دوستانش با نام گئورگ زوربا مشغول استخراج معدن شد ولی چون در این کار به شکست خوردند، به حوزه رسانه‌های مکتوبی مثل روزنامه رو آورد. بعد از آن هم، به اسپانیا، انگلستان، روسیه، مصر، چین و ژاپن سفر کرد. در سال 1945 با سیاستمداران همراه شد و به مقام وزارت فرهنگ یونان رسید. ولی عمر این کار سیاسی‌اش چندان طول نکشید و او باز هم به نویسندگی روآورد. بعضی از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: «زوربای یونانی»، «باغ صخره‌ها»، «مسیح باز مصلوب»، «آزادی با مرگ» و...

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.